שנה"ל תשפ"א

חזון בית ספרי

ביה"ס כבית חינוך, הדוגל באקולוגיה חינוכית, מוביל למיצוי יכולת הפרט ולמצוינות אישית, ללקיחת אחריות ולמעורבות אישית, חברתית וסביבתית, מעניק תחושת שייכות ומוגנות.

בית הספר שואף לפתח בוגרים שוחרי דעת וסקרנים, העושים שימוש מושכל בידע, בכישורים ובטכנולוגיה, בעלי  מיומנויות חברתיות, המקיימים יחסי גומלין עם הקהילה והסביבה.
בוגרים המנהלים אורח חיים מקדם בריאות ברמה האישית, המשפחתית והקהילתית, בעלי זיקה לארץ ולמורשת עם ישראל.

אני מאמין בית ספרי

אדם בעידן מודרני הוא אדם היודע לבחור את הרצוי ועושה יעיל בתחומי השכל, הרגש והחברה.

* אנו מאמינים שבית הספר הוא מקום המחנך בנוסף ללמידה והנאה מן הדברים שהעולם מציע להם.

* אנו מאמינים כי בית הספר צריך לחשוף את התלמיד לתחומי עניין רבים. לספק לו גירויים שיוכל לבחור ביניהם.

* אנו מאמינים שכל ילד הוא עולם משלו, עם סגנון למידה משלו. יש לאתר את יחוד הפרט כלומד ולטפח אותו כדי שיוכל למצות את יכולתו וכישוריו.

* אנו מאמינים שסביבה לימודית, באווירה תרבותית של כבוד ודרך ארץ תוך מתן דוגמא אישית, יתרמו להתפתחות התלמיד כאדם תרבותי, אחראי ובעל ערכים.

* אנו מאמינים שיש להשקיע ביחיד וביחד.

* אנו מאמינים בפיתוח תקשורת בינאישית תוך הקשבה ולמידה משותפת.

* אנו מאמינים שעל ידי שיתוף הורים, מורים ותלמידים ניתן לתכנן, לבצע, להתקדם ולהביא את כולם לתחושת אחריות, מחויבות והנאה מן העשייה.

על עקרונות אלה גובש החזון הבית ספרי:

* בית ספר המאפשר מיצוי הפוטנציאל הלימודי, החברתי והאישי של התלמיד.

* מדיניות בית הספר ותוכניות הלימודים תהיינה מכוונות ומבוססות על עקרונות אלו.

* מטרת העל: פיתוח אישיות התלמיד בהתאם לכשריו, כישוריו והכנתו לחיים בתחומים חברתי-קהילתי, רגשי, ערכי, אמנותי, פיסיולוגי, קוגניטיבי (פיתוח לומד בעל מכוונות עצמית).

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות