לוח חופשות תש"פ

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון,שני ושלישי, כ"ט באלול תשע"ט

 עד ב' בתשרי תש"פ, 29-30 בספטמבר 2019 ו-1 באוקטובר 2019. 

הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי תש"פ, 2 באוקטובר 2019.

יום הכיפורים

ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט'-י' בתשרי תש"פ, 9-8 באוקטובר  2019.

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי תש"פ, 10 באוקטובר 2019.

חג הסוכות

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי תש"פ, 13 באוקטובר 2019, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי תש"פ, 22באוקטובר 2019. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי תש"פ, 23 באוקטובר 2019.

חנוכה

מיום שלישי, כ"ו בכסלו תש"פ, 24 בדצמבר 2019, עד יום שני, ב' בטבת תש"פ, 30 בדצמבר 2019.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת תש"פ, 31 בדצמבר  2019.

פורים

הימים שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר תש"פ, 11-9 במרס 2020. 

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר  תש"פ, 12 במרס 2020.

פסח

מיום שלישי, ו' בניסן תש"פ, 31 במרס 2020, עד יום חמישי, כ"ב בניסן הש"פ, 16 באפריל  2020.

הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג בניסן תש"פ, 17 באפריל 2020.

יום העצמאות

יום רביעי, ה' באייר תש"פ, 29 באפריל2020. 

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו' באייר תש"פ, 30 באפריל 2020.

ל"ג בעומר

יום שלישי, י"ח באייר תש"פ, 12במאי 2020.

הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט באייר תש"פ, 13 במאי 2020.

יום ירושלים

יום שישי, כ"ח באייר תש"פ, 22 במאי 2020.

חג השבועות

ערב החג, החג ואסרו חג, הימים חמישי, שישי ושבת, ה'-ז' בסיוון תש"פ, 

30-28 במאי 2019. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון תש"פ, 31 במאי 2020.

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות