תקנון בית-הספר (הינו זמני)

תקנון (לא סופי)

התקנון הינו ספר החוקים של בית הספר. חוקי התקנון מחייבים את סגל המורים, התלמידים וההורים, שהם השותפים להצלחת הפעילות בביה"ס.

הקווים המנחים את התקנון הם שיפור איכות החיים המשותפים והגברת אחריות הפרט כלפי עצמו וכלפי הכלל.

התקנון מסייע ומקדם אקלים בית ספרי מיטבי, אוירה נעימה ורגועה, אשר תורמים לסביבה לימודית וחברתית נאותה ואיכותית.

שמירה על כבוד המורה והתלמיד – משמעת והתנהגות

בבית הספר המורים והתלמידים מכבדים זה את זה.

בבית הספר מכבדים את השונות שבין התלמידים, ומתחשבים ביכולות ובמגבלות של כל התלמידים.

חובתם של התלמידים לכבד את השונה. כבוד הדדי וקבלת  השונה הינם ערכי יסוד עליהם מושתת החינוך בביה"ס.

תלמידי בית הספר והמורים הם שותפים פעילים בעשייה החינוכית המתרחשת בבית הספר תוך שמירה על כבוד הדדי.

על התלמידים חלה חובת ציות להוראות מורי בית הספר.

יש לשמור על הזכות לפרטיות ואין לגעת או לפגוע ברכוש הזולת.

אין אלימות מכל סוג שהוא בשיעורים, בהפסקות ובהסעות.

התלמיד יפנה לסגל בית הספר: המורות המנהלת והסגל המנהלי, בשם התפקיד ובצרוף השם הפרטי.

המורה יתייחס לתלמיד בכבוד ובסבלנות.

בתחילת כל שיעור התלמידים יקבלו את פני המורה בעמידה.

לתלמידים ולמורים הזכות ללמוד וללמד ללא הפרעה.

יש להישמע להוראות המורה.

יש לנהל דיונים ושיחות תוך שמירת תרבות הדיבור בזמן השהות בביה"ס.

 על כל באי ביה"ס להתנהג ולדבר בנימוס.

במהלך יום הלימודים על כל הטלפונים הסלולאריים להיות כבויים ומוצנעים בתיק. צוות ביה"ס ממליץ שלא להביא טלפונים סלולאריים בביה"ס. ניתן להתקשר להורים ממזכירות ביה"ס במקרה הצורך.

חל איסור על משחקי כדור לפני תחילת יום הלימודים, כאשר אין מורה משגיחה בחצר.

חל איסור על משחק בכדור בכיתות ובמסדרונות ביה"ס. בימים גשומים אין לשחק בכדור גם בחצרות.

כל יציאה מאורגנת מביה"ס מחייבת את התלמיד בכל כללי ההתנהגות הנהוגים בביה"ס.

דרכי אכיפה

תלמיד אשר יחרוג בהתנהגותו מהכללים הנהוגים בביה"ס, יקבל אזהרה ויישלח מכתב להורים.

במקרה של חריגה  חוזרת ונשנית מכללי ביה"ס, יוזמנו ההורים לשיחה אצל מחנכת הכיתה ומנהלת ביה"ס.

תלמיד אשר ינהג בפעם הראשונה  באלימות מילולית תמנע ממנו הפסקה.

תלמיד אשר ינהג בפעם הראשונה באלימות פיזית ימנעו ממנו ארבע הפסקות, ויקרא לשיחה עם מחנכת הכיתה.

במקרה של אלימות חוזרת יושעה התלמיד מביה"ס.

כל הרחקה של תלמיד תדווח לפיקוח משה"ח.

תלמיד אשר הורחק מיום לימודים יקבל משימה לימודית אותה יגיש לבדיקת מחנכת הכיתה.

כמו כן, יהיה עליו להשלים את החומר הלימודי שהחסיר ביום ההשעיה.

תלמיד אשר יפגע בהתנהגותו בהתנהלות השיעור ובלמידת חבריו לכיתה, יועבר ללמוד בכיתה מקבילה למשך שיעור אחד.

תלמיד אשר יפגע בהתנהגותו באופן חוזר ונשנה בהתנהלות השיעורים ובלמידה יועבר ללמוד בכיתה מקבילה למשך יום לימודים אחד.

תלמיד אשר ינהג בניגוד להוראות והכללים הנהוגים בביה"ס ישלח מכתב להוריו ותמנענה ממנו שתי הפסקות.

באופן חוזר ונשנה יקראו הוריו לשיחה עם המחנכת ועם מנהלת ביה"ס.

התלמיד אשר יפגע ברכוש הזולת/ביה"ס יוזמנו הוריו לשיחה ויהיה עליהם לתקן את הנזק/ לרכוש פריט חדש.

תלמיד אשר ישתמש בטלפון הסלולרי ללא רשות בתוך תחומי ביה"ס ילקח ממנו הטלפון ויקבלו בסוף היום.

תלמיד אשר יחרוג מכללי ההתנהגות בביה"ס בעת פעילות חוץ בית ספרית ויפגע בפעילות חבריו, יוזמנו הוריו לקחתו ממקום הפעילות.

תלמיד, אשר בעת פעילויות חוץ ביה"ס, חורג באופן חוזר ונשנה מכללי ההתנהגות המקובלים, יצא לפעילויות בליווי אחד מהוריו.

במקרה בו ההורה לא יכול להתלוות, ישאר התלמיד בביה"ס וילמד בכיתה מקבילה, יקבל משימות לימודיות בביה"ס.

​ עמידה בחובות הלמידה ​

זכותו של התלמיד להשכלה מחייבת את סגל ההוראה לדאוג למערכת נאותה של לימודים.

באחריותו של המורה לתכנן את שנת הלימודים, את פריסת חומר הלימודים, אמצעי ההוראה ודרכי ההערכה. חובת המורה היא לעקוב אחר התקדמות תלמידיו, לסייע לתלמידים מתקשים, ולקדם תלמידים מצטיינים תוך דיווח למחנך ולהורים.

חובתו של התלמיד למלא את חלקו בלמידה, כמפורט להלן:

על התלמיד להביא את הציוד הדרוש לכל השיעורים.

על התלמיד להכין את המטלות הלימודיות בהתאם לדרישות המורה בכל תחום הדעת.

על התלמיד להגיש עבודות בזמן.

יש לשמור על טוהר הבחינות.

כל מורה תחזיר מבחנים תוך שבועיים.

דרכי אכיפה

לאחר 3 פעמים בהן התלמיד לא עמד במחויבויותיו ישלח מכתב להורים.

לאחר 3 פעמים נוספות יוזמנו ההורים לשיחה.

אי הכנת מטלות לימודיות תצוין בתעודה. הציון בקטגורית הכנת מטלות יפגע.

איחור לא מוצדק בהגשת עבודות ומטלות לימודיות, יגרור הורדה בציון העבודה.

סביבה נקייה ומטופחת- שמירה על רכוש בית הספר

בית הספר משמש לכל הבאים בשעריו כבית שני,  את מרבית שעות היום וחשוב שתנעם בו השהות .

זכותו של כל תלמיד ללמוד בסביבה נקייה ומטופחת, ומחובתה של הנהלת בית הספר להבטיח לו זאת.

חובתו של התלמיד לשמור על סביבת הלימודים ורכוש הכלל.

איכות הסביבה וטיפוחה הם חלק מן הערכים שבית-הספר מייחס להם חשיבות רבה והינם מעוגנים בהשקפת העולם החינוכית של בית הספר.

על כל באי בית הספר לשמור בקפדנות על הניקיון בכל שטחי בית הספר: כיתות הלימוד, כיתות הספח, המסדרונות, הספרייה, החצר וחדרי השירותים.

על התלמיד לשמור על רכוש וציוד ביה"ס בכיתות, במסדרונות, בשירותים ובחצרות.

יש לשמור על מרחבי הלמידה והציוד הנמצאים בהם.

אסור להשחית את ציוד בית הספר: שולחנות, כיסאות, קירות, מגירות/תאים, ספרים, חוברות וכיו"ב.

חובה לעטוף את ספרי הלימוד והמחברות.

מחובתה של הנהלת בית הספר לדאוג שהתלמיד ילמד בסביבה נקייה ומטופחת לדאוג לאמצעי היגיינה.

דרכי אכיפה

בכל מקרה של לכלוך, הרס או השחתה של ציוד ביה"ס, באחריות התלמיד והוריו לתקן את הנזק או לשלם עלות הנזקים. היידוע ייעשה באמצעות מכתב להורים ושיחיה עימם.

תלבושת והופעה

הופעה מסודרת ונקייה מכבדת את הלובש, את המקום אליו הוא שייך, משקפת את יחסו למקום ומחזקת את תחושת השייכות.

מגבלות הופעה מסייעות לשמירה על בטיחות התלמיד.

התלמיד חייב להגיע לבית הספר בתלבושת בית הספר, נקייה ומסודרת: מכנסיים בצבע אחיד, חולצה עם סמל בצבע אחיד.

על הסמל להיות מודפס ע"ג החולצה/המיזע .

אין להגיע לביה"ס עם מכנסיים קצרצרים, חצאית קצרצרה, חולצות עם כתפיות, גופיות או בטן חשופה.  (מכנס באורך תקני הינו עד הברך).

אין להגיע בקבקבים או בנעלי אצבע.

על בעלי שיער ארוך להגיע בשיער אסוף מטעמי היגיינה ובטיחות.

יש לענוד עגילים צמודים בלבד.

בשיעור חינ"ג על התלמידים להגיע בנעלי התעמלות, ללא תכשיטים בולטים מכל סוג שהוא, בשיער אסוף ובתלבושת מתאימה (מכנסי ספורט).

בעונת החורף חובה להגיע במיזע (סווטשרט) עם סמל ביה"ס. אין ללבוש כל חולצה/עליונית ללא סמל ביה"ס.

בימי שישי ניתן להגיע בתלבושת חופשית כל עוד הינה הולמת את כללי התלבושת בתקנון זה.

חולצות, מיזעים ומכנסיים מותרים בכל הצבעים כל עוד הינם בצבע אחיד ללא הדפסים כיתובים איורים ועליהם סמל בי"ס.

בטקסים ובערבי חג יש להגיע בחולצות לבנות עם סמל ביה"ס.

אין להגיע לביה"ס באיפור כלשהו, בציפורנים צבועות ובשיער צבוע או מגולח בחלקו.

דרכי אכיפה

תלמיד אשר יגיע בהופעה הסותרת את תקנון ביה"ס יזומן לשיחת בירור עם מחנכת הכיתה.

תלמיד אשר יגיע פעם נוספת בהופעה הסותרת תלבושת ביה"ס ישלח מכתב להוריו.

תלמיד אשר יגיע בהופעה הסותרת את תקנון ביה"ס באופן חוזר ונשנה יוזמנו הוריו לביה"ס להביא לו תלבושת הולמת וכן, לשיחה עם מחנכת הכיתה.

איחורים וחיסורים ​ 

נוכחות קבועה ועמידה במסגרת זמן של התלמיד והמורה, הינה תנאי הכרחי לשמירה על רצף לימודי וכבוד הדדי.

התלמיד חייב להגיע בזמן לכל השיעורים.

המאחר מפריע לסדרי השיעור וללימודים.

תלמיד אשר נעדר מביה"ס יום אחד עד שלושה ימים חייב להביא אישור מההורים.

תלמיד שנעדר ארבעה ימים ויותר חייב להביא אישור רפואי.

באחריותו של התלמיד הנעדר מבית הספר להשלים את החומר הנלמד.

תלמיד הנאלץ לעזוב את ביה"ס במהלך יום הלימודים מסיבות אישיות, רפואיות וכיו"ב, לא ישוחרר לביתו אלא בליווי אדם מבוגר ובתאום עם הוריו (לפי הנחיית משרד החינוך).

על תלמיד הנעדר משיעור עקב ביצוע תפקיד בביה"ס, באחריותו להודיע למורה המלמדת בכיתה לפני יציאתו מהשיעור, ולהשלים את החומר הנלמד.

מחובת המחנכת להתקשר לתלמיד ביום השלישי להיעדרותו מביה"ס.

דרכי אכיפה

תלמיד המאחר לביה"ס חייב להציג מכתב מהוריו.

תלמיד המאחר מספר רב של פעמים, יוזמנו הוריו לשיחה עם מחנכת הכיתה.

תלמיד המאחר בקביעות ידווח לקצינת ביקור סדיר של משרד החינוך ועיריית חיפה.

נהלים

ביה"ס נפתח בשעה 07:30 ורק משעה זו מותרת כניסת תלמידים.

בתום יום הלימודים, ע"פ מערכת השעות של כל כיתה, אין להישאר בשטח ביה"ס, למעט ילדים המחכים לחוגים.

הורה או כל אדם אחר, אינו רשאי להיכנס לביה"ס בעת יום הלימודים, אלא ביום שנקבע ע"י הנהלת ביה"ס כי הוא פתוח לקהל או באם הינו מוזמן לשיחה עם צוות ביה"ס.

תלמיד אשר שכח דבר מה בבית וההורה נאלץ להביאו לביה"ס במהלך יום הלימודים, ימסור הפריט לשומר וזה יועבר לתלמיד.

שיחת הורה- מורה תקיים רק בתאום מראש.

בסיום שיחת הורה/מורה/מנהלת, ייכתב סיכום מפגש שיתויק בתיק הכיתה.

פניה של הורה למורה בכתב, צריכה להיות במעטפה סגורה.

פעילות המתקיימת מחוץ לביה"ס מחייבת אישור הורים. תלמידים שלא יביאו אישור, תימנע מהם האפשרות להשתתף בפעילות.

במקרה של תלונת תלמיד או הורה, יש לפנות למורה הקשור ישירות לתלונה לשם בירור המקרה, לאחר מכן למחנכת הכיתה, ובמקרה שלא ניתן מענה הולם יש לפנות למנהלת, למעט מקרים חריגים הזקוקים להתערבות מיידית של מנהלת ביה"ס.

חל איסור חמור על צילום ו/או הקלטה בשטח ביה"ס של מי מבאי ביה"ס.

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות